Рудник

Београдско дечије одмаралиште “Рудник на Руднику”

Немањина 7, 32 313 Рудник
Teл.032/5741-310, 032/5741-052
Факс.032/5741-050
e-mail: rudnik@cdlbgd.rs

Пратите нас

ИСО стандард