Контакт

Контакт

Центар дечјих летовалишта Београда cdl@cdlbgd.rs
http:// www.cdlbgd.rs
Рисанска 12, 11000 Београд
Тел: 011/7614-829, 011/7614-830, 011/2685-095

Продаја: ivan.saric@cdlbgd.rs
Питања штампаних и електорнских медија можете слати на: press@cdlbgd.rs

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда
Рисанска 12, 11000 Београд
www.cdlbgd.rs

Тел. 011/7614-829, 011/7614-830
Факс.011/2685-095
e-mail: cdl@cdlbgd.rs
Продаја: snezana.guberinic@cdlbgd.rs

Радно време: РАДНИМ ДАНИМА 07.30 – 15.30 часова

Београдско дечје одмаралиште “Митровац на Тари”

31 251 Митровац
Тел.031/3-859-724, 031/3-859-720
e-mail: mitrovac.tara@cdlbgd.rs

 

Београдско дечије летовалиште “Станишинци на Гочу”

Златни поток број 3
36 210 Врњачка Бања
Teл.036/641-100, 036/641-164
Факс. 036/641-165
e-mail: stanisinci.goc@cdlbgd.rs

Београдско дечије летовалиште “Букуља у Аранђеловцу”

Војводе Путника 4-6, 34300 Аранђеловац
Teл.034/710-703, 034/723-842
Факс. 034/710-702
e-mail: bukulja.arandjelovac@cdlbgd.rs

Београдско дечије одмаралиште “Рудник на Руднику”

Немањина 7, 32 313 Рудник
Teл.032/5741-310, 032/5741-052
Факс.032/5741-050
e-mail: rudnik@cdlbgd.rs

Београдско дечије одмаралиште “Стеван Филиповић”Дивчибаре
Дивчибаре бб
14204 Дивчибаре

Тел: 014/3577-207,014/3577-306

e-mail:  divcibare@cdlbgd.rs

Београдско дечје одмаралиште “Шупља стена” на Авали
Авалски пут бб
Тел:011/7464-210
e-mail:  supljastena@cdlbgd.rs

Ускоро...

Пратите нас

Пратите нас

ИСО стандард