Контакт

Контакт

Центар дечјих летовалишта Београда cdl@cdlbgd.rs
http:// www.cdlbgd.rs
Рисанска 12, 11000 Београд
Тел: 011/7614-829, 011/7614-830
Факс: 011/6685-095

Маркетинг: marketing@cdlbgd.rs
Продаја: prodaja@cdlbgd.rs

Центар дечјих летовалишта Београда
Рисанска 12, 11000 Београд
www.cdlbgd.rs

Тел. 011/7614-829, 011/7614-830
Факс. 011/6658-524
e-mail: cdl@cdlbgd.rs
Маркетинг: marketing@cdlbgd.rs
Продаја: prodaja@cdlbgd.rs

Радно време: РАДНИМ ДАНИМА 07.30 – 15.30 часова

Београдско дечје одмаралиште “Митровац на Тари”

31 251 Митровац
Тел. 031/3-859-724, 031/3-859-720
Факс.031/863-788
e-mail: mitrovac.tara@cdlbgd.rs

Кликните на црвени обележивач на мапи како би изабрали најбољи пут до Митровца

Београдско дечије летовалиште “Станишинци на Гочу”

36 210 Врњачка Бања
Teл.036/641-100, 036/641-164
Факс. 036/641-165
e-mail: stanisinci.goc@cdlbgd.rs

Кликните на црвени обележивач на мапи како би изабрали најбољи пут до Гоча

Београдско дечије летовалиште “Букуља у Аранђеловцу”

Војводе Путника 4-6, 34300 Аранђеловац
Teл.034/710-703, 034/723-842
Факс. 034/710-702
e-mail: bukulja.arandjelovac@cdlbgd.rs

Кликните на црвени обележивач на мапи како би изабрали најбољи пут до Букуље

Београдско дечије одмаралиште “Рудник на Руднику”

Немањина 7, 32 313 Рудник
Teл.032/5741-310, 032/5741-052
Факс.032/5741-050
e-mail: rudnik@cdlbgd.rs

Кликните на црвени обележивач на мапи како би изабрали најбољи пут до Рудника

Београдско дечије одмаралиште
“Стеван Филиповић”Дивчибаре
Дивчибаре бб
14204 Дивчибаре

Тел.014/3577-207,014/3577-306

e-mail: divcibare@cdlbgd.rs

Пратите нас

Пратите нас

ИСО стандард