Огласи

Потребни лекари и медицинско особље13.05.2022.

Потребни лекари и медицинско особље

Због повећаног обима посла и додатног ангажовања ЦДЛ-у је потребан већи број лекара и медицинског особља, који би пратили групе корисника. Боравак групе корисника је 7 дана, с тим што се уговор може закључити и на дужи временски период, за…

опширније

      Пратите нас

      ИСО стандард