О нама

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда (ЦДЛ) основан је 1956. године као специјализована , наменска установа за организовање одмора и рекреације деце.

Град Београд радом ЦДЛ-а има своју установу преко које најмлађима обезбеђује сигуран боравак у природи, на чистом ваздуху, уз квалитетно осмишљене садржаје. ЦДЛ је неизоставна карика у систему, заједно са школама и вртићима , која обезбеђује да услови за целокупн развој деце буду потпуни.

ЦДЛ је под ингеренцијом Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда , што омогућва право да Ваше дете зимује или летује по регресираној цени у објектима ЦДЛ-а.

ЦДЛ је лиценцирана чланица националне туристичке асоцијацје YUTA, а поседује и лиценцу за организовање туристичких путовања ОТП 149/2021 од 29.10.2021. године

Управа дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, као специјализована установа за организовање одмора и рекреације деце града Београда, основана је 23.фебруара 1956. године.

У почетку рада примарна делатност се одвијала у летњием периоду у приморским објектима као климатски опоравак деце старости до 4 године у пратњи родитеља, а од 4 – 15 година у пратњи васпитача и наставника у организацији Центра. Трошкове за њихов боравак и путне трошкове сносио је СИЗ здравства, а смене су трајале 21 дан.

Објекти на приморју који су припадали Центру су:

 • Јелса на Хвару
 • Хвар на Хвару
 • Милна на Брачу
 • Промајна код Макарске
 • Јакљан код Дубровника
 • Грљевац код Сплита, који је припојен Центру 1991.године.


Зимски објекти “Митровац на Тари” и “Станишинци на Гочу” од оснивања се такође користе за зимски климатски опоравак деце старости до 4 године у пратњи родитеља, а од 4 – 15 година у пратњи васпитача и наставника у организацији Центра. 

Одмаралиште “Рудник на Руднику” припојено је Центру 1991.године, одмаралиште ”Букуља у Аранђеловцу” 1992. године, одмаралиште “Стеван Филиповић на Дивчибарама” 2017. Године, а одмаралиште “Шупља стена на Авали” 2019. године. 

Реорганизација Управе извршена је 1963. године и интегрисана су општинска и републичка летовалишта, па је на тај начин створена Установа са задатком, да перманентно брине о едукативној, здравственој и спортско-рекреативној заштити деце града Београда.

Промена имена у ,,Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда,, изврешена је 1969. године. У октобру 1969. године ова институција уводи у програм рекреативну наставу као нови облик рада и за то добија максималну подршку свих компететних служби везаних за децу и социјалну заштиту.

Кроз Центар, од оснивања па до данас прошло је више од 2 000 000 корисника.

Данас објекти Центра имају укупни капацитет од 1410 лежаја и то:

 • Митровац на Тари  – капацитета 640 лежаја
 • Станишинци на Гочу – капацитета 150 лежаја
 • Рудник на Руднику – капацитет 130 лежаја
 • Букуља у Аранђеловцу – капацитет 180 лежаја
 • Стеван Филиповић на Дивчибарама- капацитет 240 лежаја
 • Шупља стена на Авали-капацитет 70 лежаја

Аниматорски и рекреаторски програми изводе се у учионицама или природи и у њих спадају: спортске активности, излети, едукативне шетње, активности друштвено – забавног карактера, ликовне радионице, вечерња дружења са разним такмичењима, маскембали.

Деца имају могућност да кроз излете које организују рекреатори, у зависности од дестинације и објекта, упознају предео у којем бораве и све знаменитости од културно – историјског значаја, да се упознају са природом и науче нешто ново.  Излети и шетње су прилагођени узрасној групи која борави у одмаралишту.

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда основан од стране Скупштине града Београда давне 1956. године , у октобру  2021. године, обележиће 65 година постојања Установе.

Објекти ЦДЛ-а данас су:

 • Митровац на Тари  – капацитета 640 лежаја
 • Стеван Филиповић на Дивчибарама- капацитет 240 лежаја
 • Букуља у Аранђеловцу – капацитет 180 лежаја
 • Станишинци на Гочу – капацитета 150 лежаја
 • Рудник на Руднику – капацитет 130 лежаја
 • Шупља стена на Авали - капацитет 70 лежаја

Укупан капацитет на свим објектима је 1410 лежаја.

365 дана у години ЦДЛ креира садржаје који омогућавају деци да имају што квалитетније основе за развој својих знања и вештина: од аниматора и рекреатора за боравак у природи, преко спортских активности, забавних програма попут плеса, глуме, маскенбала, па до едукативних програма у виду квизова, радионица и излета. Садржајима осмишљеним на овакав начин, подстиче се социјализација деце, радозналост и креативност као и стицање нових знања, љубав према природи и друштву којем припадамо и које је потребно да чувамо. Акценат се посебно ставља на садржаје едукативног карактера, па је тако ЦДЛ добио на поклон књиге од бибилотека града Београда и тиме омогућио деци да, док су на рекреативном боравку, имају на располагању пажљиво одабран и сортиран фонд књига прилагођен њиховом узрасту. Такође, ЦДЛ има И сопствени фонд књига, који је на располагању деци. ЦДЛ има дугогодишњу сарадњу са Факултетом спорта и физичког васпитања и Учитељским факултетом где студенти део своје праксе обављају у објектима и учествују, заједно са наставним особљем, у креирању садржаја и побољшању квалитета услуге.

Запослени се максимално труде да својим корисницима учине боравак што пријатнијим, без обзира о којем је објекту реч. Деца у објектима ЦДЛ-а су под 24-часовном превентивном здравственом заштитом која подразумева амбуланту у сваком објекту, као и ангажовање медицинског особља по сменама. Аниматори и рекреатори веома професионално обављају свој посао, а деца која се враћају задовољна са својих зимовања, летовања или наставе у природи, јесу највеће признање које добијамо.
 

Облици рада који се спроводе у Центру:

 • настава у природи
 • летовање и зимовање предшколске деце
 • спортске припреме свих узраста
 • излети и екскурзије
 • едукативни кампови и радионице
 • семинари

С обзиром да ЦДЛ послује према стандардима, уведен је ИСО 9001:2008 систем менаџмента квалитетом, као и НАССР систем, који је исхрану деце учинио још безбеднијом , квалитетнијом и сигурнијом. Уведен  је и БИОРОТОР –систем за пречишћавање отпадних вода на Тари.

Предности Центра дечјих летовалишта.

Установа, чији је оснивач град Београд.

Наменски изграђени објекти за организовање одмора, рекреације деце и наставе у природи.

Посебно изабране локације, од стране стручњака САНУ и природњака, на којима се налазе објекти, на одређеној надморској висини и положају са умереном планинском и бањском климом, ружом ветрова, погодне за боравак и климатски опоравак корисника.

Безбедни објекти, удаљени од градске средине, гужве и саобраћајница, ограђени, намењени само корисницима одмаралишта.

Обезбеђени додатни садржаји у оквиру комплекса одмаралишта – учионице, дискотеке, спортски терени (са травнатом и бетонском подлогом), травњаци за игру, затворени базен (на Тари), ски-школа и ски-опрема (на Тари), ТВ сале, продавнице, конгресна сала (на Авали), сале за семинаре (на Тари), игралиште (на Авали), учионице у природи, анимација и рекреација (едукативни излети, шетње, вечерњи програм, дневна забава, радионице).

Објекти располажу вишекреветим собама, које имају предност због боље организације смештаја група корисника и њихове безбедности, а нарочито због социјализације и адаптације деце.

Сваки објекат има амбуланту и 24-часовну превентивну здравствену заштиту.

Јединствен јеловник у свим одмаралиштима, прилагођен узрасту и облицима рада.

Љубазно особље са вишегодишњим искуством у угоститељству, који својим млађим колегама преносе знање и искусто специфичног односа према деци и рада са децом.

Као доказ дугогодишње традиције, и квалитетне и посебне услуге, коју Центар пружа, наши некадашњи корисници, деца из вртића и школа из читаве Србије, који су данас родитељи, са радошћу шаљу своју децу у одмаралишта ЦДЛ-а, чувајући успомене, из рамова својих фотографија, од заборава, и наша су најбоља препорука свима које са задовољством очекујемо!
 

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 07.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 14.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 28.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 06.02.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.07.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 22.04.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 23.05.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 18.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 24.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 30.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 09.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 14.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 19.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 06.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 17.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 22.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.09.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.09.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.09.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.10.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.10.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 26.10.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.10.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.11.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.11.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 19.11.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 26.11.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 06.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 24.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.01.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 12.01.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 17.01.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 27.01.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 04.02.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.02.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.02.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.03.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 15.03.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.03.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.04.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.06.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 10.06.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 15.06.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 21.06.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.07.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 18.07.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 10.08.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 08.09.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 12.09.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 16.09.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.10.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 14.10.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 07.11.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 18.11.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 24.11.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.12.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 27.12.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.01.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 16.01.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.01.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.02.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 10.02.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.02.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 08.03.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.03.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.04.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 10.04.2023. године на линку

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.05.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 30.05.2023. године на линку.

Пратите нас

ИСО стандард