Кадровска структура

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 07.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 14.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 28.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 06.02.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 22.04.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 23.05.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 18.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 24.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 30.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 09.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 14.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 19.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 06.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 17.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 22.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.09.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.09.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.09.2021. године на линку.

Пратите нас

Пратите нас

ИСО стандард