Кадровска структура

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 07.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 14.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 28.01.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 06.02.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.07.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.03.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 22.04.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 23.05.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 18.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 24.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 30.06.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 09.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 14.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 19.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.07.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 06.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 17.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 22.08.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.09.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.09.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.09.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.10.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.10.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 26.10.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.10.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.11.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.11.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 19.11.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 26.11.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 06.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 24.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.12.2021. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.01.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 12.01.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 17.01.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 27.01.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 04.02.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.02.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 13.02.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 01.03.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 15.03.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 31.03.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.04.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.06.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 10.06.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 15.06.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 21.06.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.07.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 18.07.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 10.08.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 08.09.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 12.09.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 16.09.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.10.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 14.10.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 07.11.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 18.11.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 24.11.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 05.12.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 27.12.2022. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.01.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 16.01.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.01.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.02.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 10.02.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.02.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 08.03.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 20.03.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 03.04.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 10.04.2023. године на линку

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 11.05.2023. године на линку.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих у Центру дечјих летовалишта за 30.05.2023. године на линку.

Пратите нас

ИСО стандард