Најновије вести и обавештења

Центар дечјих летовалишта и опоравилита Града Београда – установа од поверења

20.05.2019.

Центар дечјих летовалишта и оправилишта Града Београдa (ЦДЛ) изражава велико задовољство због чињенице да је установа која ужива поверење Владе Републике Србије и ресорног Министартсва просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), које је, у Привилнику о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (Сл. гласник РС, бр. 30/2019. године), у члану 11, који се односи на Избор агенције за реализацију наставе у припроди и екскурзије, донело препоруку:

„Школе које имају одговарајуће услове, као и установе које су спрецијализоване за остваривање квалитетних програма за децу и ученике у функцији активног слободног времена, са посебним усмерењем на спортско-рекреативне активности и које имају одговарајуће услове, могу да буду центри за реализацију наставе у природи, као и за реализацију активности ученикавише школа (Центар дечјих одмаралишта, Пионирски град и друге одговарајуће установе намењене деци и ученицима), у складу са законом који уређује основно образобање и васпитање.

Према Одлуци Скупштине Града Београда, из 2015. године (Сл. гласник Града Београда, бр. 10/11 и 23/13), „ЦДЛ има искључиво право на обављање следеће делатности: да организује боравак, одмор, рекреацију и климатски оправак предшколске деце са територије Града Београда, уписане у предшколске установе чији је оснивач Град Београд“.

С обзиром да је ЦДЛ, у периоду од последњих десет година, у својим објектима „Букуља у Аранђеловцу“, „Митровац на Тари“, Рудник на Руднику“, „Станишинци на Гочу“ и „Стеван Филиповић на Дибчиварама“, угостио више од 514.000 наших малишана, и да смо једина установа у Србији, која има такве капацитете, и може одговорити захтевима који се односе на остваривање циљева и задатака организовања наставе у природи и екскурзије, и на предани рад на сталном унапређивању наших објеката и смештајних капацитета, свакако смо потврдили чињеницу да смо установа која оправдава своју мисију и постојање , којој можете поверити своје дете, и бити сигурни да ће бити сигурно, безбедно и здраво. 

Ексклузивно право наше Установе да организује боравак и да обезбеди најбоље могуће услове за извођење наставе у припроди предшколске деце, уз свесрдну подршку Градске управе Града Београда, и препорука МПНТР за остваривање наставе у природи деце основношколског узраста, постављају пред ЦДЛ још веће изазове за успостављањем стандарда у области дечјег туризма и образовања, односно образовно-васпитног рада у природи, како би тај облик рада са децом требало да изгледа.

    Пратите нас

    Пратите нас

    ИСО стандард