EnglishFrenchGermanGreekRussianSerbianSpanishTurkish

Дечји павиљони

Комплекс се састоји од седам павиљона изграђених у планинском стилу, од којих је један централни а преосталих шест дечји павиљони.У дечјим павиљонима има око 600 места у собама са 8 до 12 кревета. Први и други павиљон располажу собама са купатилом а у преостала четири павиљона су собе са етажним купатилима. Павиљон се сатоји од приземља, првог и другог спрата и поткровља. На сваком спрату су и засебне собе са купатилом за пратиоце деце – васпитаче. У склопу трећег павиљона налази се амбуланта која пружа здравствене услуге са стручним медицинским особљем доступним током 24-часа. Поред дневног боравка у сваком павиљону се налазе и тематске учионице.

Павиљони:

 • Павиљон  бр. 1 „Пахуља“ (101+9 лежаја)
 • Павиљон бр. 2 „Гора“ (101+9 лежаја)
 • Павиљон бр. 3 „Сунце“ (93+8 лежаја)
 • Павиљон бр.4 „Борови“ (93+8 лежаја)
 • Пљвиљон бр.5 „Звезде“ (93+8 лежаја)
 • Павиљон бр.6 „Срна“ (93+8 лежаја)

 

Тематске учионице:

 • У павиљону бр.1 „ Пахуља“ налази се тематска учионица- заштићене биљне и животињске врсте Таре
 • У павиљону бр. 2 „Гора“ налази се тематска учионица -свет око нас-екологија, истраживање и историја
 • У павиљону бр. 3 „Сунце“ налази се тематска учионица -логика, математика и мерење
 • У павиљону бр.4 „Борови“ налази се тематска, ликовно-креативна радионица
 • У пљвиљону бр.5 „Звезде “  налази се тематска учионица-позориште, музике и игре улога
 • У павиљону бр.6 „Срна“ налази се тематска учионица -саобраћај, сналажење у простору и центри интересовања