Најновије вести и обавештења

Позив за подношење понуде и конкурсна документација JN 08/2019

05.09.2019.

Јавна набавка услуга број 08/2019 - Погонска горива за моторнa возила – куповина горива и мазива путем
дебитних картица

    Пратите нас

    Пратите нас

    ИСО стандард