Најновије вести и обавештења

Позив за подношење понуде и конкурсна документација JN 06/2019

18.07.2019.

Јавна набавка услуга број 06/2019 - ИЗРАДА ПРОЈЕKТНО-ТЕХНИЧKЕ ДОKУМЕНТАЦИЈЕ ПЗИ – ПРОЈЕKТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАKЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ, ВОДОВОДА И KАНАЛИЗАЦИЈЕ И МАШИНСKЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ОДМАРАЛИШТЕ БУKУЉА У АРАНЂЕЛОВЦУ:

    Пратите нас

    Пратите нас

    ИСО стандард