Најновије вести и обавештења

Позив за подношење понуде и конкурсна документација JH 02/19

19.03.2019.

Предмет ЈН: Јавна набавка мале вредности – Адаптација развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу.

    Пратите нас

    Пратите нас

    ИСО стандард