Јавне набавке

18.07.2019.

Позив за подношење понуде и конкурсна документација JN 06/2019

Јавна набавка услуга број 06/2019 - ИЗРАДА ПРОЈЕKТНО-ТЕХНИЧKЕ ДОKУМЕНТАЦИЈЕ ПЗИ – ПРОЈЕKТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАKЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ, ВОДОВОДА И KАНАЛИЗАЦИЈЕ И МАШИНСKЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ОДМАРАЛИШТЕ БУKУЉА У АРАНЂЕЛОВЦУ: Kонкурсна…

опширније
12.07.2019.

Појашњење заинтересованим лицима за јавну набавку мале вредности 05/2019

Појашњење заинтересованим лицима и измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 05/2019, добра – Рачунарска опрема и штампачи. Појашњење конкурсне документације 05/2019 Измена конкурсне документације 05/2019

опширније

    Пратите нас

    Пратите нас

    ИСО стандард