Јавне набавке

19.03.2019.

Позив за подношење понуде и конкурсна документација JH 02/19

Предмет ЈН: Јавна набавка мале вредности – Адаптација развода санитарне топле воде са набавком и уградњом новог бојлера – Одмаралиште Букуља у Аранђеловцу. Позив за подношење понуда Конкурсна документација

опширније

    Пратите нас

    Пратите нас

    ИСО стандард