О нама

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда (ЦДЛ) основан је 1956. године као специјализована , наменска установа за организовање одмора и рекреације деце.

Град Београд радом ЦДЛ-а има своју установу преко које најмлађима обезбеђује сигуран боравак у природи, на чистом ваздуху, уз квалитетно осмишљене садржаје. ЦДЛ је неизоставна карика у систему, заједно са школама и вртићима , која обезбеђује да услови за целокупн развој деце буду потпуни.

ЦДЛ је под ингеренцијом Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда , што омогућва право да Ваше дете зимује или летује по регресираној цени у објектима ЦДЛ-а.

ЦДЛ је лиценцирана чланица националне туристичке асоцијацје YUTA, а поседује и лиценцу за организовање туристичких путовања ОТП 4/2013.

Управа дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда као специјализована установа за организовање одмора и рекреације деце града Београда основана је 23.фебруара 1956.године.

У почетку рада примарна делатност се одвијала лети у приморским објектима као климатски опоравак, деце старости до 4 године у пратњи родитља, а од 4 – 15 година у пратњи васпитача у организацији Центра. Трошкове за њихов боравак и путне трошкове сносио је СИЗ здравства,а смене су трајале 21 дан.

Објекти на приморју који су припадали Центру су:

 • Јелса на Хвару
 • Хвар на Хвару
 • Милна на Брачу
 • Промајна код Макарске
 • Јакљан код Дубровника
 • Грљевац код Сплита који је припојен Центру 1991.године.


Зимски објекти Митровац на Тари и Станишинци на Гочу од оснивања се такође користе за зимски климатски опоравак деце старости до 4 године у пратњи родитља, а од 4 – 15 година у пратњи васпитача у организацији Центра. Трошкове за њихов боравак и путне трошкове сносио је СИЗ здравства,а смене су трајале 21 дан.

Рудник на Руднику припојен је Центру 1991.године, а Букуља у Аранђеловцу 1992.године.

Реорганизација Управе извршена је 1963. одине и интегрисана су општинска и републичка летовалишта па је на тај начин створена Установа са задатком, да перманентно брине о едукативној, здравственој и спортско-рекреативној заштити деце града Београда.

Промена имена у ,,Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда,, изврешена је 1969. одине. У октобру 1969. године ова институција уводи у програм рекреативну наставу као нови облик рада и за то добија максималну подршку свих компететних служби везаних за децу и социјалну заштиту.

Кроз Центар од оснивања па до данас прошло је 1 500 000 корисника.

Данас објекти Центра имају укупни капацитет од 1005 лежаја и то:

 • Митровац на Тари  – капацитета 620 лежаја
 • Станишинци на Гочу – капацитета 105 лежаја
 • Рудник на Руднику – капацитет 120 лежаја
 • Букуља у Аранђеловцу – капацитет 160 лежаја

Аниматорски и рекреаторски програми изводе се у учионицама или природи и  у њих спадају :спортске активности, излети, едукативне шетње, активности друштвено – забавног карактера, ликовне радионице, вечерња дружења са разним такмичењима…

Деца имају могућност да кроз излете које организују рекреатори  у зависности од дестинације и објекта упознају предео у ком бораве и све знаменитости од културно – историјског значаја, да се упознају са природом и науче нешто ново.  Излети и шетње су прилагођени узрасној групи која борави у одмаралишту.

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда основан од стране Скупштине града Београда давне 1956. године и у октобру 2011. године обележио је 55. година постојања Установе .

Објекти ЦДЛ-а данас су:

 • Митровац на Тари – капацитета 620 лежаја
 • Станишинци на Гочу – капацитета 105 лежаја
 • Рудник на Руднику – капацитет 120 лежаја
 • Букуља у Аранђеловцу – капацитет 160 лежаја

Укупан капацитет на свим објектима је 1005 лежаја.

365 дана у години ЦДЛ креира садржаје који омогућавају деци да имају што квалитетније основе за развој својих знања и вештина: од аниматора и рекреатора за боравак у природи, преко спортских активности, забавних програма попут плеса, глуме, маскенбала, па до едукативних програма у виду квизова, радионица и излета. Тако осмишљеним садржајима, подстиче се социјализација деце, радозналост и креативност, као и стицање нових знања, љубав према природи и друштву коме припадамо и које морамо да чувамо. ЦДЛ увек иде у смеру подизања квалитета рекреaтивног боравка, омогућавајући да се програми рекреативне наставе спроводе са најбољим садржајима.
Акценат се посебно ставља на садржаје едукативног карактера, па је тако ЦДЛ отворио у сарадњи са Бибилотекама града Београда приручне библиотеке у сва четири своја објекта и тиме омогућио деци да док су на рекреативном боравку, на располагању имају пажљиво одабран и сортиран фонд књига прилагођен њиховом узрасту. ЦДЛ има дугогодишњу сарадљу са ДИФ-ом и Учитељским факултетом где студенти део своје праксе имају у објектима и помажу са својим наставним ообљем у креирању садржаја и побољшању квалитета услуге.Уведен је ИСО 9001:2008 систем менаџмента квалитетом као и НАССР система који је исхрану деце учинио још безбеднијим , квалитетнијом и сигурнијом. Уведен је и БИОРОТОР –систем за пречишћавање отпадних вода на Тари.

Запослени се максимално труде да својим корисницима учине што пријатнији боравак, без обзира о ком је објекту реч. Лекари су ангажовани на објектима 24 сата, аниматори и рекреатори врхунски обављају свој посао, а деца која се враћају задовољна са својих зимовања, летовања или наставе у природи су највеће признање које добијамо.

Од оснивања па до данас кроз Центар дечјих летовалишта прошло је 1 500 000 корисника услуга .

Облици рада који се спроводе у Центру:

 • настава у природи
 • Летовање и зимовање основношколске и предшколске деце
 • спортске припреме свих узраста
 • излети и екскурзије
 • едукативни кампови и радионице

Вредности Центра дечјих летовалишта

 • Градска Установа у систему, мрежи дечјих установа
 • Наменски прављени објекти, специјализована Установа за организовање одмора, рекреације деце и наставе у природи
 • Локација на којима се налезе објекти
  – Наменски биране надморске висине и положаји, обезбеђују умерено континенталну планинску климу
 • Располаже учионицама (тематски опремљене), салама за забаву, спортским теренима, базенима, ски лифтом и опремом за скијање
 • У оквиру комплекса објекти располажу пространим зеленим површинама
 • Сваки објекат има амбуланту и 24часовну превентивну здравствену заштиту
 • Аниматорски и рекреаторски програми (едукативни излети, шетње, рекреације, вечерњи програми)
 • Вишекреветне собе: важне за безбедност, бригу учитеља, социјализацију деце
 • Удаљеност од градске средине: чист, не загађен ваздух, простор који је намењен само за госте, безбедност је на значајном нивоу, удаљеност од саобраћаја, кафића, продавница, клубова)
 • Искусно особље преко 20 година у пружању угоститељских услуга корисницима – деци и омладини . Центар данас красе и нови, млади кадрови којима се преноси занат и искуство у раду са корисницима децом, који траже 24часовну бригу и предусретљивост.
 • Јеловници прилагођени узрасту и програмима рада
 • Учитељи и васпитачи се питају за све: од аниматорског програма, до јеловника!
 • Услуга са традицијом (данас многи родитељи који су као деца боравили са својим школама и школским друговима у објектима Центра данас су у прилици да шаљу своју децу)
 • Цене 7-дневних аранжмана су у минимум 6 месечних једнаких рата, исплаћују се и након боравка!

ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА ДЕЧЈА ОДМАРАЛИШТА, ГДЕ СУ ДЕЦА ЈЕДИНИ НАЈПОЖЕЉНИЈИ И ГЛАВНИ ГОСТИ

Пратите нас

Пратите нас

ИСО стандард