Историјат ЦДЛ

Управа дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда као специјализована установа за организовање одмора и рекреације деце града Београда основана је 23.фебруара 1956.године.

У почетку рада примарна делатност се одвијала лети у приморским објектима као климатски опоравак, деце старости до 4 године у пратњи родитља, а од 4 – 15 година у пратњи васпитача у организацији Центра. Трошкове за њихов боравак и путне трошкове сносио је СИЗ здравства,а смене су трајале 21 дан.

Објекти на приморју који су припадали Центру су:

  • Јелса на Хвару
  • Хвар на Хвару
  • Милна на Брачу
  • Промајна код Макарске
  • Јакљан код Дубровника
  • Грљевац код Сплита који је припојен Центру 1991.године.


Зимски објекти Митровац на Тари и Станишинци на Гочу од оснивања се такође користе за зимски климатски опоравак деце старости до 4 године у пратњи родитља, а од 4 – 15 година у пратњи васпитача у организацији Центра. Трошкове за њихов боравак и путне трошкове сносио је СИЗ здравства,а смене су трајале 21 дан.

Рудник на Руднику припојен је Центру 1991.године, а Букуља у Аранђеловцу 1992.године.

Реорганизација Управе извршена је 1963. одине и интегрисана су општинска и републичка летовалишта па је на тај начин створена Установа са задатком, да перманентно брине о едукативној, здравственој и спортско-рекреативној заштити деце града Београда.

Промена имена у ,,Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда,, изврешена је 1969. одине. У октобру 1969. године ова институција уводи у програм рекреативну наставу као нови облик рада и за то добија максималну подршку свих компететних служби везаних за децу и социјалну заштиту.

Кроз Центар од оснивања па до данас прошло је 1 500 000 корисника.

Данас објекти Центра имају укупни капацитет од 1005 лежаја и то:

  • Митровац на Тари  – капацитета 620 лежаја
  • Станишинци на Гочу – капацитета 105 лежаја
  • Рудник на Руднику – капацитет 120 лежаја
  • Букуља у Аранђеловцу – капацитет 160 лежаја

Аниматорски и рекреаторски програми изводе се у учионицама или природи и  у њих спадају :спортске активности, излети, едукативне шетње, активности друштвено – забавног карактера, ликовне радионице, вечерња дружења са разним такмичењима…

Деца имају могућност да кроз излете које организују рекреатори  у зависности од дестинације и објекта упознају предео у ком бораве и све знаменитости од културно – историјског значаја, да се упознају са природом и науче нешто ново.  Излети и шетње су прилагођени узрасној групи која борави у одмаралишту.

Пратите нас

Пратите нас

ИСО стандард